Mặt bằng căn hộ tòa HH3 – chung cư Eco Lake View

Tòa HH3 Eco Lake View gồm 2 đơn nguyên với chỉ 9 căn hộ/đơn nguyên. Diện tích các căn hộ: 53m2 – 69m2 – 75m2 – 85m2 – 94m2 – 106m2 được thiết kế thông thoáng và vuông vắn. Các căn hộ có diện tích từ 53-106 m2 với 2-3 phòng ngủ thỏa mãn nhu cầu đa dạng của các hộ gia đình.

Mặt bằng căn hộ tòa HH3 - chung cư Eco Lake View

Mặt bằng tổng thể tòa HH3 Eco Lake View

Mặt bằng chi tiết các căn hộ tòa HH3 – Eco Lake View

Mặt bằng căn hộ tòa HH3 - chung cư Eco Lake View

Mặt bằng căn hộ HH3-01

Mặt bằng căn hộ tòa HH3 - chung cư Eco Lake View

Mặt bằng căn hộ HH3-02

Mặt bằng căn hộ tòa HH3 - chung cư Eco Lake View

Mặt bằng căn hộ HH3-03

Mặt bằng căn hộ tòa HH3 - chung cư Eco Lake View

Mặt bằng căn hộ HH3-04

Mặt bằng căn hộ tòa HH3 - chung cư Eco Lake View

Mặt bằng căn hộ HH3-05

Mặt bằng căn hộ tòa HH3 - chung cư Eco Lake View

Mặt bằng căn hộ HH3-06

Mặt bằng căn hộ tòa HH3 - chung cư Eco Lake View

Mặt bằng căn hộ HH3-07

Mặt bằng căn hộ tòa HH3 - chung cư Eco Lake View

Mặt bằng căn hộ HH3-08

Mặt bằng căn hộ tòa HH3 - chung cư Eco Lake View

Mặt bằng căn hộ HH3-09

Mặt bằng căn hộ tòa HH3 - chung cư Eco Lake View

Mặt bằng căn hộ HH3-10

Mặt bằng căn hộ tòa HH3 - chung cư Eco Lake View

Mặt bằng căn hộ HH3-11

 

Mặt bằng căn hộ tòa HH3 - chung cư Eco Lake View

Mặt bằng căn hộ HH03-12

Đăng ký nhận Tài liệu + Bảng giá + Mặt bằng chi tiết các căn hộ Eco Lake View tại đây:

    Leave a Reply