Tiến độ dự án Eco Lake View cập nhật ngày 14/06/2017

Tòa HH02 dự án Eco Lake View đang xây đến tầng 5.

Tòa HH03 dự án Eco Lake View đang xây đến tầng 2 và dự kiến sẽ mở bán vào ngày 25/6/2017

    Leave a Reply